Əhməd Rəcəbli k 33, C bloku

Urologiya

Urovision-Urotech

Urovision-Urotech: 

Almaniyanın tibbi avadanlıqlar sahəsində olan ən qabaqcıl şirkətlərindəndir. Medi-Globe Qrupunun müstəqil şirkətləridir. 1989-cu ildə qurulmuş (Urotech GmbH) yükəsk keyfiyyət və qabaqcıl texnologiyaya sahib bir markadır.

Məhsullar: Suprapubik kateterlər, Üreteral stentlər (1,3,6.12 aylıq), Nefrostomiya, Daş qırma səbətləri, Ureteral kateter (slikon )və aksessuarları, Transuretral kateterlər, Tellər və s.